Tjänster

Vi erbjuder konsulttjänster inom energi och miljö med inrikting på befintliga system och standardiserade lösningar. Allt från tekniska helhetslösningar till enskilda tjänster som en containerlösning för värme och kyla - alltid med naturliga köldmedier.

Energi och energieffektisering
 • Energibesiktning
 • Energiberäkning, simulering och kalkyler (LCP)
 • Energiuppföljning
 • Energioptimering
Projektledning
 • Installationsamordning
 • Projekteringsamordning
 • Projektering
 • Projekteringsledning
Entreprenadbesiktning
 • Statusbesiktning
 • Förstudie
 • Entreprenadjuridik
 • inventering.
 • Besiktning av certifierade  besiktningsmän
Containerlösningar
 • Energicontainer
 • Kyla/värmeproduktion
 • Energi via geoenergibrunn eller uteluft