CO2 ger energieffektiv och miljövänlig kyla och värme

CO2 (koldioxid) representerar en hållbar energi- och kostnadseffektiv lösning som kan stå för en fastighets totala behov av kyla och värme. 2002 byggdes världens första CO2-anläggning för kommersiellt bruk åt ICA Kvantum i Varberg. I dag finns många tusen aggregat installerade och i drift vilket visar att tekniken är både beprövad som ekonomiskt rätt. Vi vet att när CO2-teknik används i kyl- och värmepumpsaggregat är det marknadens överlägset mest klimatvänliga och energieffektiva lösning.

Det som gjort den här utvecklingen möjlig är ny, modern teknik där CO2 används i stället för miljöfarliga syntetiska köldmedier. Den CO2 som nyttjas har tagits om hand som en biprodukt vid biogastillverkning och därefter kapslats in i slutna system.