Referenser

Det här är ett axplock av de referenser medarbetarna på Co2nsults har arbetat med genom åren som konsulter i andra företagskonstellationer. I dag när de samlats i företaget Co2nsults har de tillsammans mer än 120 års erfarenhet av branschen. Referensuppdragen spänner över de flesta verksamhetsområden som livsmedelshantering, processindustri, fastigheter mfl.

ICA-butiker i Sverige

Uppdrag: utredningar, förslag, förfrågningsunderlag, upphandling, projektledning samt besiktningar av nyetableringar samt utbyte av all kyla samt värmeåtervinning och styrfunktioner för kylanläggningarna i befintliga butiker. Utfört 140-talet butiker under åren 2007-2021

ICA-lager i Sverige
Icas Huvudlager för internethandel EHL Brunna, Bro

Uppdrag: Besiktningsman kyl och fryssytem i sin helhet inkl styr o reglerfunktioner.

Scandic Hotells Sweden AB

Uppdrag: upphandlad som RAM avtalsleverantör 2019-löpande framåt, div förekommande arbeten med kyla för Hotellen i Sverige arbete med löpande kyluppdrag. Projektering, besiktning.

Hotell i urval; Scandic Norrköping, Scandic Haymarket, Scandic Down town Camper, GIO ( Elite Hotells), TIME Hotell.

Swedavia

Uppdrag: arbete med kyluppdrag som underkonsult.

Byte av all kyla Bromma FLP till CO2, CO 2 kyla i samarbete med Ramböll Utbyggnad kyla Arlanda Pir G

Danderyds kommun

Uppdrag: arbete med kyluppdrag som Kylkonsult.

Ishall Danderydsvallen, Utredning, Förfrågningsunderlag, upphandling, projektledning, besiktning

Enebybergs Ishall SB, Vallentuna ishall, Danderydsvallen, Stockhagens IP.

Lidingö Stad

Uppdrag: upphandlad som RAM avtalsleverantör 2019-löpande framåt, div förekommande arbeten med kyla för Lidingö stads arbete med löpande kyluppdrag . Exempel Ishall Danicahallen, Lidingövallen serviceavtalsupphandling Projektering, Förfrågningsunderlag, upphandling , besiktning

Ramböll Sverige AB

Uppdrag: utredningar, förslag, förfrågningsunderlag, upphandling, projektledning samt besiktningar av de kylarbeten som förekom under anställningstiden där. Fortsatta kylarbeten som underkonsult som är pågående uppdrag.

Besiktningar i urval; Centralskolan,Tärnsjö skola, Brage FSK, Östervålaskolan, Lindbackens skola, Almarevägen, Aspnässkolan, lindbackens idrottshall, A-House, Kv Fyrhusen,Westinghouse, Volvo, Ellery Beach Hotell Lidingö, Volvo Köping, VP-anläggning brf uppsala, Sisab flertal skolor, Bolandsskolan.

Exengo/Arcona

Uppdrag: detaljprojektering CO2 Förskola Charlottendal samt Annedalsskolan, skapaskolan, Kv Skålen, Tapetfabriken

 

Ekofisk, Allfrukt, SSAB

Uppdrag: kv Panncentralen Ny CO2 anläggningen för Menigos kunder; Allfrukt, Ekofisk, SSAB kött

 

Värmex

Uppdrag: projektering förfrågningsunderlag åt Huddinge Kommun som underkonsult kyla.

Projekt i Urval; Mårtensdal, Sundby gård, Vista FSK, Mörtvikkskolan, Sjötorpsskolan

 

Yasuragi Strawberry Properties, Clarion sign

Uppdrag: besiktning av ny VP/kyl anläggning med CO2 som köldmedie med Ejektorteknik samt produktionsanläggning värme och kyla till spa anläggning och hotell

 

TM-Konsult

Uppdrag: arbete med förfrågningsunderlag utförandeentreprenad kökskyla skolor Sisab Stockholms Kommun.

 

Projektengagemang AB

Uppdrag: arbete med besiktningar av de kylarbeten i huvudsak.

Fortsatta kylarbeten som underkonsult som är pågående uppdrag.

Besiktningar i urval; Klastorpsskolan, Kämpetorpsskolan