Kontakta oss

Besöksadress:
Co2nsults AB
Ostmästargränd 6
120 40 Årsta

Postadress:
Co2nsults AB
Box 90177
12022 Stockholm

E-Post:
info@co2nsults.com

 

Johan Bursell

Johan Bursell

Energiexpert/Projektledare

Energiexpert/projektledare. Stor erfarenhet och kunskap med 14 år i branschen och specialiserad inom problemanläggningar, besiktningar och underhållsarbete. Genomfört många projekt in olika inriktningar så som serverhallar, köpcentrum, simhallar samt medverkat inom utvecklingsprojekt. CV och referenser lämnas efter önskemål.

Tobias Strand

Tobias Strand

Energiexpert

Sakkunnig energiexpert med huvudinriktning energimodeller och simuleringar av komplexa energisystem system och klimatskal. Ansvarig för energiberäkningar, borrhålsberäkningar och systemutformningar. CV och referenser lämnas efter önskemål.

Sven Olsson

Sven Olsson

Kylkonsult/Projektledare

Kylkonsult/projektledare. Lång erfarenhet och kunskap med 35 år i branschen. Specialist inom naturliga köldmedier samt dess applikationer med tillhörande värmeåtervinning samt dess kringsystem.  Arbetar med Förstudier, förfrågningsunderlag, utvärdering och upphandlingar, besiktningar. Genom åren utfört ca 150 st livsmedelsbutiker, 50 st skolor och barnstugor, Hotell och kursgårdar ca 15 st, Ishallar, isbanor 6 st, Flygplatser 2 st samt ett antal större produktionsanläggningar för livsmedelsproduktion.

Certifierad besiktningsman Entreprenadbesiktning enl SBR och RISE

Medlem i SBR;s expert entreprenadbesiktningsgrupp

CV och referenser lämnas efter önskemål.

Anders Lindqvist

Anders Lindqvist

Projektledare/Kylkonsult

Projektledare/kylkonsult med specialkompetens inom utförandesidan. Arbetat som installationssamordnare, projektledare och konsult inom olika miljö- och energibespringsprojekt med naturliga köldmedier sedan 2012.

Daniel Landeiro

Daniel Landeiro

Projektledare/Konsult

Projektledare/konsult inom el och styr med specialkompetens på utförandesidan. Lång erfarenhet som projektledare för styr & el, företrädesvis inom kylbranschen.

De senaste åtta åren arbetat med CO2 som köldmedium.