Hållbarhet

Co2nsults verkar för en hållbar utveckling!

Co2nsults arbetar för att bidra till en hållbar samhällsutveckling genom att uteslutande erbjuda konsulttjänster med inriktning på naturliga köldmedier som koldioxid (CO2) samt i övrigt utgå från de globala hållbarhetsmålen. Genom att rekommendera naturliga köldmedier i applikationer erbjuder vi dig som beställare en framtidssäkrad, miljövänlig och energieffektiv lösning. Vi kan tillsammans göra en stor miljöinsats.

Vi arbetar efter Agenda 2030!

Co2nsults arbetar för att bidra till en hållbar samhällsutveckling genom utgå från de globala hållbarhetsmålen i FNs Agenda 2030. 2015 beslöt FNs 193 medlemsländer Agenda 2030, en universell plan som inrymmer hållbarhetsmål för global utveckling. Vi har valt att fokusera på de mål som är relevanta för vår bransch och där vi känner att vi kan påverka mest.

  • Minimera vår egen och våra kunders klimatpåverkan
  • Arbeta för en hållbar resursanvändning
  • Gott ledarskap och trygg ekonomi
  • Bra arbetsmiljö och utvecklande arbetsklimat för alla
  • Arbeta för jämställdhet och mångfald
  • Etisk syn på inköp av varor, produkter och tjänster
  • Främja mänskliga rättigheter
  • Alltid agera enligt etiska affärsmetoder
  • Visa lokalt samhällsengagemang
  • Vara transparent med kunder, leverantörer och medarbetare

Personal-,  miljö- och arbetsmiljöpolicy.

Co2nsults ska vara en trygg och säker arbetsplats med ”högt i tak” och goda möjligheter till utveckling för alla medarbetare. Arbetsmiljöfrågorna ingår som en naturlig och väsentlig del i vår policy. I verksamheten ingår därför utbildning, information, planering samt uppföljning som en självklar del av arbetsdagen.

Utbildning ger utveckling av både medarbetare som företaget totalt sätt. Därför önskar vi att våra medarbetare vidareutbildar sig och blir ännu bättre på det de gör. För oss är det självklart att sträva efter jämställdhet på alla plan inom företaget och vår omvärld.

Vi verkar för god livsmiljö nu och i framtiden. Detta innebär bl a att vi skall: Förebygga och säkerställa miljöaspekterna som en väsentlig del i vårt verksamhetssystem, hushålla med resurser i alla våra processer, undvika giftiga och långlivade naturfrämmande produkter i våra beskrivningar/produktioner samt minimera energiförbrukning.