Co2nsults växer ytterligare!

Co2nsults senaste tillskott är Daniel Landeiro. Daniel är specialist på att få fastigheters styr- och regler att samverka med moderna kyl- och värmeinstallationer på bästa sätt.

Hej Daniel, vad har du för bakgrund?

I grunden är jag elektriker och arbetade som det i sex år. 2011 kom jag till TIMAB som kylelektriker och kylmontör. De senaste sex åren har jag arbetat som projektledare på TIMAB inom styr och reglerteknik samt elinstallationer.

Vad blir dina uppgifter på Co2nsults?

Jag kommer arbeta med styr och reglerteknik inom kyl- och värmeinstallationer. Men också delta i Co2nsults konsultuppdrag genom att projektera beställningsunderlag till de kylföretag eller beställare som saknar den kompetensen internt.

Hur ser du på hållbar kyla?

Det är framtiden och oerhört viktigt för vårt klimat och ur energibesparingssynpunkt. De senaste åtta åren har jag jobbat med installationer av klimatneutrala CO2-aggregat. Det känns väldigt bra att jag varje arbetsdag gör något positivt för vår gemensamma miljö.

Vad visste du om Co2nsult innan du fick jobbet hos dem?

Att de är respekterade konsulter med hög kompetens. Och att de har spetskompetens inom energieffektiva och klimatneutrala energilösningar kopplade till CO2 och DLE-konceptet.

Hur känns det efter din första vecka på din nya arbetsplats?

Roligt och spännande men också en utmanande. Co2nsult har stort fokus på kylaggregat och värmepumpar med värmeåtervinning av värme och varmvatten samt energibesparing i stort. Jag har jobbat med det här tidigare men inte på den höga nivå Co2nsult levererar.

19 Jan 2023