Total uppdrag för Eurocommercial i Bergvik, Karlstad

Co2nsult har fått i uppdrag att energi- och miljösäkra kyl- och värmesystemet i Bergviks köpcentrum utanför Karlstad. På Co2nsult rekommendationer har även beställaren tagit med åtgärder inom ventilationen i centrumet. ventilationskanaler och värmeväxlare har tvättats med kolsyreblästring. Hela köldbärarsystemet har tömts på saltlösning och spolats rent, därefter har systemet fyllts med en ny köldbärare som inte är lika aggressiv mot systemets komponenter.


Uppdraget är ett totalprojekt där allt ingår från förstudie, projektering, till val av entreprenör och slutbesiktning. Beställare är Eurocommercialproperties.
 
- Det här är ett riktigt miljö- och energibesparingsprojekt, där vi är med hela vägen från ax till limpa. Det är alltid extra roligt när beställaren ger oss fullt förtroende, säger Johan Bursell, projektledare på Co2nsults.
 
I dag har Bergvik en ammoniak-värmepump samt elpanna. De kommer bytas ut mot två energieffektiva CO2-värmekylpumpar som använder miljövänliga köldmedier.
CO2-tekniken ger större effekttäckning och kommer minska andelen köpt energi betydligt
Här finns det stora energibesparingar och miljövinster att göra.
Installationsarbetet är i slutskedet och den nya miljövänliga anläggningen beräknas starta vintern 2022/2023.
 
Bergvik är ett miljöcertifierat handelsområde med ca 80 butiker, restauranger, caféer, gym m m. Varje detalj är planerad utifrån ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv. Co2nsults energilösning passade därför perfekt i Bergviks vision om hållbarhet.
 
Co2nsults beställare är Eurocommercial som grundades i Holland 1991 och har många års internationell erfarenhet av köpcentrum. Idag äger Eurocommercialproperties totalt sju köpcentrum i Sverige, Valbo i Gävle, C4 Shopping i Kristianstad, Grand Samarkand i Växjö, Hallarna i Halmstad, Ingelsta Shopping i Norrköping, Elins Esplanad i Skövde och Bergvik i Karlstad – alla belägna i intressanta stora regionsstäder med goda förutsättningar för tillväxt. Totalt i hela Europa har de 47 centrum.

10 Maj 2022