Erfaren projektledare till Con2sults!

Anders Lindqvist

Co2nsults har fått tillökning med Anders Lindqvist som ny konsult och projektledare med specialkompetens inom utförandesidan. Anders kommer direkt från Timab där han de senaste fjorton åren verkat som både projektledare, installationsamordnare och konsult. Anders är en av de pionjärer som redan i ett tidigt skede såg fördelarna med CO2 (koldioxid) som köldmedium. Redan 2012 började Anders arbeta med CO2-aggregat i form av värmepumpar och kylmaskiner i olika miljö- och energibesparingsprojekt.

- Naturliga köldmedier är en viktig pusselbit i den globala hållbarhetslösning vi måste få till innan det är försent. Det känns bra att vi på Co2nsults är en del av den lösningen. Redan 2025 är det stopp för gamla köldmedier i nyinstallationer samt att det kommer att bli en stor brist på dessa köldmedium från tillverkarna . En våra uppgifter är att få folk att vakna och se över sina anläggningar. Livsmedelsbranschen har varit snabba med att konvertera till naturliga köldmedier. Nästa bransch måste bli bygg- och fastighetssidan. Det sitter många gamla värmepumpar i fastigheter runt om i Sverige som behöver bytas ut för att bli effektiv och miljövänliga. Naturliga köldmedier är framtiden, säger Anders Lindqvist, konsult på Co2nsults

10 Maj 2022