Co2nsults stod för projektledning vid ombyggnation av Stora Coop!

När Stora Coop vid handelsplatsen Port 73 i Haninge framtidssäkrade sin butik stod Co2nsults för projektledningen av kyl- och värmeentreprenaden på uppdrag av Timab. Det var ett stort projekt där Stora Coop tog bort sina gamla HFC-aggregat och i stället satsade på modern, energieffektiv och miljövänlig CO2-teknik.

Butiken byggdes om efter nytt koncept samtidigt som hela kylsystemet byttes ut. Arneg Wica levererade nya kyl- och frysmöbler, butikens kyl- och frysrum byggdes om eller konverterades och fick nya förångare. Till det tillkom nytt larmsystem, ny styr & regler m m. Värmeåtervinningen från CO2-aggregatet går till uppvärmning av butik samt till ventilation. Energieffektivt och miljövänligt.

- Mitt uppdrag startade i januari i år med med projekteringen av uppdraget. Nu är vi klara i stora drag och jag upplever att det varit ett lyckat projekt. Samarbetet med Timab och Arneg Wica har fungerat utmärkt. Två kompetenta och professionella partners, säger Anders Lindqvist, projektledare och konsult på Co2nsults.

10 Maj 2022 Nyheter