BRF Höjden i Västerhaninge - Först med CO2-värmepumpar

Tänk energieffektivitet, tänk hållbarhet, tänk CO2 

 

I BRF. Höjden i Västerhaninge utanför Stockholm pågår just nu ett historiskt skifte från fjärrvärme till energieffektiva och klimatneutrala värmepumpar med CO2 (koldioxid) som köldmedium. För första gången någonsin installeras CO2 -värmepumpar i en bostadsförening. De kommer täcka 100% av föreningens 96 lägenheters totala behov av uppvärmning och varmvatten utan behov av tillförd spetsenergi.  

 

BRF Höjdens satsning på klimatneutral och energieffektiv uppvärmning kan vara en del av lösningen för Sveriges totala energibehov. 

 

-Det här är tänkt att bli ett referensuppdrag, där vi kan peka på installationens höga energieffektivitet och hållbarhet. Att vi kan dimensionera för hela effektuttaget tillsammans med den positiva miljöfaktorn gör den här lösningen intressant för det flesta BRF:er i Sverige, och högintressant för de kommunala bostadsbolagen, säger Sven Olsson, energirådgivare och konsult på SRECO/Co₂nsults. 

 

Tänk energieffektivitet 

 

De tre CO2 värmepumparna som bygger på DLE-teknik hämtar energi från 20 energihål som i sin tur tillgodoser de 96 lägenheternas totala behov av uppvärmning och varmvatten via ackumulatortankar. Höga temperaturen medger hantering av legionella.

 

Det finns ingen annan värmepump än en CO2-värmepump som klarar av att uppfylla 100% av effektbehovet vid 60/80-system,

En traditionell värmepump brukar stå för ca 60-70% av det totala behovet. Därefter behövs det köpas in spetsvärme i form av fjärrvärme, el, olja eller liknande. 

 

Är det praktiskt omöjligt att borra energihål går det utmärkt att utvinna energi ur utomhusluften ner till -18 grader.

 

I dag köper BRF. Höjden ca 10000 000 kWh energi per år i form av fjärrvärme. Av det går 250 000 kWh till varmvatten. Kostnaden för det här är c:a 1miljon kronor per år. CO2- tekniken gör att föreningen kommer spara mer än 700.000 kronor per år! 

 

nk hållbarhet 

 

En traditionell värmepump använder ofta R410A som köldmedia, en stark växthusgas med ett GWP* på 2088 

DLE värmepumpen använder CO2 som köldmedium med ett GWP-värde på 1.

Skillnaden i miljöpåverkan är enorm! 

 

Det behövs normalt åtta traditionella värmepumpar för att få ut samma effekt som ur tre CO2 -värmepumpar. Varje traditionell värmepump har nio kilo R410A som köldmedium vilket totalt blir 72 kilo R410A. Det motsvarar 150 336 kilo CO2-ekvivalenter. 

 

CO2-värmepumparna använder återvunnen CO2 vilket ger i sin tur ger 0 kilo CO2-ekvivalenter. Miljövinsten är 150 336 kilo CO2-ekvivalenter! 

 

nk CO2 

 

En CO2-värmepump eller CO2 -kylmaskin har energifördelar som är överlägsna allt på marknaden. CO2 står för framtidens miljövänliga och energieffektiva kyla och värme. Att BRF. Höjden satsar på den tekniken visar att energi- och teknikskiftet nu går fort. Redan i dag satsar stora bygg- och fastighetsbolag som Vasakronan, Atrium Ljungberg, Zengun på CO2-tekniken tillsammans med företag som t ex ICA, Orkla Foods Sverige, Stockholm Exergi och kommuner som Danderyd, Solna, Trosa, Stockholms Stad mfl.  

 

*GWP står för Global Warming Potential. GWP-faktorn anger hur mycket ett kilo av en växthusgas påverkar klimatet i jämförelse med ett kilo koldioxid. Som jämförelse kan nämnas att GWP-faktorn för koldioxid är ett (1) medan F-gasernas GWP-faktorer varierar. R410A är en stark växthusgas med ett GWP på 2088. 

10 Maj 2022 Nyheter